Vklidu.club ukazuje tiše dokola a dokola jen na jedno místo, které je Zazaza vším, domů. Nic jiného nedělá, připomíná nám naše doma, naše "vklidu" uvnitř, za vším neklidem.

 

Za vším viditelným světem "neklidu" je ještě jeden svět, neviditelný, a tam jsme všichni doma a pořád "vklidu".

 

Kde máte teď v životě neklid? Cítíte nedostatek, problém, nejistotu, závislost, drama, pochyby?

 

A kde je naopak klidu až moc a už dávno víte, že je čas na změnu, ale pořád to odkládáte a nechce se vám?

 

Existuje jediné místo, ze kterého lze řešit obě tyto skupiny životních výzev najednou. A tím je "vklidu".

 

Proč se zajímat o Vklidu.club a být členem?

 

Záměrem je, abyste měli každý měsíc byť jeden malý vhled, který ale pro vás bude jako "milión".

 

Přáním je, abyste zažili každý měsíc novou úroveň pochopení, která znamená více štěstí a radosti v životě.

 

Cílem je, aby se zvýšila vaše psychická odolnost a vy jste si poradili v každé životní situaci s přehledem a lehkostí.

 

Motivací je probudit ve vás stvořitele a hráče svého života, protože to je zase mé poslání tvořit a dělat.

 

Snahou je zajistit, abyste udělali každý měsíc nějaký akt, akci a rozhodnutí, které teď odkládáte.

 

Ambicí je připomínat vám, že přeceňujete to, co zvládnete za den a podceňujete, co zvládnete za rok, za 10 let, za život.

 

Zaměření je na hlubokou sebereflexi a vnitřní vhledy, které vám poskytnou odpovědi, které chcete.

 

Plánem je držet vám prostor, kde se budete cítit v bezpečí, v důvěře, v síle a budete mít na vše dost času.

 

Závazek je být pro vás průvodcem do místa, kde leží vše, co v životě hledáte a po čem toužíte.

 

Strategií k tomu, bude vytvořit ve vašem kalendáři "hodinu denně" na to, co víte, že máte dělat, ale neděláte to. I když je to dělat nic.

 

Předsevzetím je držet vaši pozornost a fokus na tom, co je pro vás opravdu důležité a na čem vám skutečně záleží.

 

Přesvědčením je, že pokud chcete 100% získat, je třeba také 100% riskovat. No risk, no fun.

 

Úmyslem je připomínat vám, že pokud chcete v životě prožít rozkoš, buďte připraveni občas prožít i utrpení a bolest. Vklidu znamená plně prožívat neklid.

 

Cílovým projektem je, že uvidíte, že můžete 100% stvořit, pak ale musíte i 100% konat. Což někdy znamená 100% nic nedělat.

 

Mou vizí je, vrátit vám 100% svobodu a zároveň 100% zodpovědnost ve vašem životě, což stvoří vaše štěstí a Šťastné Česko.

 

Vklidu.

 

Vítejte v VKLIDU.clubu,
kde můžete být
VNEKLIDU VKLIDU

Na co se můžete těšit?

Na měsíční téma "vklidu", kde provedeme "metamorfózu/proměnu". Vždy v některé oblasti, kde jako lidé cítíme nedostatek, neklid, konflikt a drama. Témata jako naše hodnota, čas, identita, smysl, inteligence, tvořivost aj., dáme si v nich možnost vidět něco nového. Jsou to místa, které zůstávají často mimo naše vědomí a způsobují zbytečný odpor a tíhu. 

Týdně je pak možné se přidat na nedělní udržovací Zoom setkání "vklidu". 
Budeme na nich dokola ukazovat jen na jedno místo, které je Zazaza vším, domů. Připomínat si naše doma, naše "vklidu" uvnitř, za vším neklidem, za vším viditelným je ještě jeden svět, neviditelný, a tam jsme všichni doma a pořád vklidu.

Přidáte se živě nebo máte k nahrávkám záznam.

Získáte také přístup do mobilní klubové aplikace, kde se můžete koupat a budete mít přístup každé dopoledne k denní inspiraci a také k audio kurzu Štěstí a úspěch vklidu. 

Proces bude jednoduchý. Každým krokem a dnem se vaše mysl o kousek zklidní a vy sami sebe uvidíte jako moudřejší a silnější bytosti, usednete pevněji a vědoměji do svého Já. Nebudete to dělat, ani o to usilovat. Pouze budete toto vědomí "vklidu trénovat".

Členství je na měsíc za 0 Kč. Členství je v této chvíli zdarma.
Velmi zvláštní, ano.
Vaše vstupenka je vaše pozornost a přítomnost.

Tento kurz a klub je ten nejintimnější program a prostor, který jsem kdy stvořil. Je to citová záležitost. Vychází z niterné potřeby, kterou jsem měl já sám. Vypořádat se s vnitřním emočním neklidem, který jsem často prožíval a více a hlouběji poznávat svět Zazaza vším.

Tento klub mluví z mé duše k vaší duši.

Pokud teď máte Ano a v těle radost a zvědavost, přidejte se ke mě a k dalším...

Těším se v klubu.

David 🧿

Registrace:

Členství VKLIDU.clubu

David Kirš

Pracoval jsem jako manažer, lektor, podnikatel, investor.
Založil 4 firmy a 3 prodal.

To mi umožnilo "hodně být vklidu" a poznat, co to s člověkem "umí" a že se tam ve skutečnosti nalézá vše pro štěstí člověka a jeho tvoření z hluboké pravdy a touhy jeho duše.

Jsem spolu-zakladatel fondu Šťastného Česka. Táta Klárky, manžel a parťák Alice. Milovník samoty, zázraků, ticha, lesa, dobrého jídla, sauny, Boha a Života.

V neděli vysílám pravidelně ranní "vklidu službu".